Page 7 - Aalesund Oljeklede

regnt|y
Ekte regnt|y for arbeid og fritid
Aalesund Oljeklede er et markedsledende varemerke innen vanntett yrkesbekledning, med
opphav fra Sunnm|re og lange tradisjoner tilbake. Opprinnelsen var } beskytte seg mot det ofte
ekstreme, r|ffe v{ret og det barske klimaet som spesielt oppst}r langs v}r v{rharde
kystlinje. De f|rste brukerne av v}rt vanntette regnt|y var derfor fiskere og arbeidere som
jobbet p} sj| og land langs kysten. V}rt regnt|y ble utviklet med tanke p} h|y kvalitet for } kunne
beskytte folk som oppholdt seg utend|rs over lang tid. Regnt|yet skulle ogs} holde seg mykt ved
lave temperaturer. Denne utviklingen ga arbeiderne en ny hverdag, og det var godt } kunne trekke
p} seg vanntette kl{r som t}lte hard medfart i tillegg til } holde p} varmen.
Aalesund Oljeklede AS har bygget opp en unik kompetanse p} vanntett bekledning. De f|rste
plaggene var produsert f|rst og fremst med tanke p} funksjonalitet, mens andre faktorer som
design og brukervennlighet kom til etterhvert. Alt regnt|y er selvsagt 100 % vanntett og
sertifisert i henhold til EN 343.
Vi er ogs} i dag blant de fremste innen utvikling av arbeidst|y av beste kvalitet, og har i l|pet av
flere ti}r utviklet utallige nye produkter for ulike bruksomr}der og behov underveis. Vi har
regnt|y for deg som trenger tette arbeidst|y ute i regnv{r eller har behov for beskyttelse i
industrien innend|rs, og tilbyr alt fra standard bekledning til de mer sertifiserte plaggene i
henhold til flammehemming og synlighet. Spekteret spenner seg dermed fra v}rt originale
tradisjonsrike fiskerregnt|y, Doggerbank, til v}re nyskapende og designvinnende regnt|y, som
El-line og Workplus, med nye design og mange funksjonelle detaljer.
Kunnskapen om regnt|y har vi ogs} videref|rt til andre segmenter. Det er derfor med stolthet vi
ogs} presenterer v}r fritidskolleksjon Ona, som er bygget p} v}r unike kompetanse innen
vanntett yrkesbekledning.
7