Page 55 - Aalesund Oljeklede

fLAMMEHEMMENDE
I v}re produktutviklingsprosesser gj|r vi mange vurderinger sammen med sluttbrukere
vedr|rende hvilke behov som skal dekkes, og valg av kvaliteter, detaljer og materialer. N}r det
gjelder produkter til denne type industri har vi mange ulike hensyn } ta stilling til. Vi bruker bl.a.
sv{rt slitesterke stoff av beste kvalitet, det m} v{re flammehemmet og m} t}le mange vask.
Stoffene til disse plaggene er sertifiserte iht. \koTex Standard 100 del 2,
allergitestet, og det benyttes utelukkende godkjente kjemikalier. Flamme-
hemmingen er varig og holder gjennom hele plaggets levetid. Vi har ogs} et
milj|hensyn } ivareta og destruksjon av plaggene vil selvsagt ikke ha noen
negativ innvirkning p} milj|et.
Riktig beskyttelse, ikke minst n}r det gjelder arbeidsbekledning, er en grunnleggende
n|dvendighet for optimalisering av ulike arbeidsoppgaver i veldig mange bedrifter. Om brukeren
tar feil valg av type bekledning kan det f} alvorlige konsekvenser for flere parter. Utvikling og
tilpasning av riktig arbeidst|y er et stort ansvar som krever mye fagkunnskap.
Arbeidsbekledning av flammehemmet stoff med antistatiske fibre er ment } brukes i arbeidsmilj|
hvor dette er et reelt behov. Faren for antistatisk oppladning er forbundet med t|rt inne- /uteklima
og lett antennelige gasser, kjemikalier og v{sker. Det er viktig } understreke at bruken av
arbeidsbekledning med noen antistatiske fibre i feil arbeidsmilj| kan medf|re alvorlige ulykker.
Derfor er det arbeidsgivers ansvar at de ansatte har rett verneutstyr i aktuelle arbeidsmilj|.
Vi i Aalesund Oljeklede AS jobber kontinuerlig for } sikre v}re kunder en tryggere arbeidshverdag
i enhver jobbsituasjon, og bist}r gjerne i prosessen med valg av riktig arbeidst|y.
55
No. 04.0.8499
FI Hohenstein