Page 44 - Aalesund Oljeklede

Disse modellene i El-line -serien kan p} bestilling ogs} leveres som
Multi-line.PlaggeneerdaitilleggsertifisertihenholdtilEN1149-3(Antistat).
Materialet best}r av 74% bomull, 25% polyester og 1% negastat
ISO
11612
EN 471
EN
343
ISO
11612
EN
471
EN
61482
EN
61482
ISO
11612
EN
471
EN 1149
EN
61482
ISO
11612
EN 471
EN
343
EN
1149
EN 61482
multi -line Antistatisk bekledning
arbeidst|y
Vi st}r ved v}re valg og bruker Daletec sine materialer til v}r nye serie, El-line, for } gi deg trygghet.
Materialene tilfredsstiller alle de normer som det er testet mot, og sertifikater kan fremlegges.
I v}r produktutviklingsprosess har vi gjort mange vurderinger sammenmed sluttbrukere vedr|rende
materialvalg. Behovet for beskyttende bekledning er klart, men er det behov for antistatiske egen-
skaper i plaggene?
Plagg med selvutladende karbonfibrer b|r bare brukes i arbeidsmilj| med reell fare for antistatisk
oppladning som kan f|re til antenning av gasser eller kjemikalier. P} oppdrag fra oss ble ledeevnen i
plaggene testet. Det ble satt p} en megger med 5000 volt og Ohm' motstand ble m}lt, og resultatene
viste stor forskjell p} materialer med og uten karbontr}der. P} bakgrunn av resultatene har vi
vurdert at de mest aktuelle brukergruppene er mer utsatt for str|moverslag enn antenningsfare ved
antistatisk oppladning. Derfor har vi gleden av } presentere v}r nye serie, El-line, uten karbontr}der
for } ta vare p} sikkerheten til v}re brukere.
Imidlertid vet vi at noen har behov for antistatiske plagg, for eksempel de som jobber med optiske
fibrer. Derfor tilbyr vi som bestillingsvare samme kolleksjon med antistatiske egenskaper under
navnet Multi-line.
El-line ~~ multi-line materialguidE
250-2211
Multi-line bukse
250-2212
Multi-line bukse m/verkt|ylommer
250-2210
Multi-line jakke
250-2213
Multi-line verkt|yvest
250-2215
Multi-line selebukse
250-2214
Multi-line kjeledress
FLAMMEHEMMENDE
24
t
SYNLIGHET
44