Page 107 - Aalesund Oljeklede

generelle
betingelser
Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser
Priser
Se egen prisliste eller ta kontakt med v}rt salgskontor for priser p} produkter, spesials|m eller
logop}setting. Vi tar forbehold om endringer i produktkatalogen.
Spesials|m
En del av v}remodeller produseres ogs} i store st|rrelser; 4XL-6XL og 66-70, eller etter egenm}ls|m.
Vi tilbyr ogs} lengdejustering av ermer og ben. For annen spesials|m, ta kontakt for tilbud.
Forh}ndsordre
Forh}ndsordre er bindende og kan derfor ikke annulleres.
Logo / Navnemerke
Vi tilbyr p}setting av logo og navnemerke, samt bestilling av logoer/merker.
Leveringsbetingelser
Fri levering p} ordre over kr. 10 000,- netto. Bestillinger under kr. 2.500,- netto blir belastet med et
sm}ordretillegg p} kr. 300,-.
Betalingsbetingelser
Pr. 20 dager netto. Etter forfall beregnes rente med 9 % p.a. Vi forbeholder oss panterett i leverte
varer inntil kj|pesummed eventuelle renter og omkostninger er betalt.
Retur
All retur skal godkjennes p} forh}nd. Kontakt alltid Aalesund Oljeklede AS, salgskontor eller
distriktssjef, f|r innsendelse og tilsending av returskjema. Returskjema skal alltid f|lge varen. Kun
katalogvarer i original stand og forpakning vil bli godkjent. Retur belastes med 20 % av varens
fakturerte verdi. Avsender betaler frakten.
Ubegrunnet retur, eller retur uten returskjema, aksepteres ikke. Retur av varer hvor emballasjen er i
stykker, i feil forpakning og der det kreves behandling for } f} varen i salgbar stand, godtas ikke. Disse
vil bli returnert til avsender for vedkommende sin regning og risiko.
Hvis retur skyldes feil fra v}r side, krediteres disse fullt ut, og frakt betales av oss.
Reklamasjon
Ved en eventuell reklamasjon skal v}rt salgskontor eller distriktssjef kontaktes for godkjennelse.
Reklamasjonsskjema skal alltid f|lge varen og kj|pstidspunktet m} dokumenteres. Skjemaet finner
du under "Kontakt" p} hjemmesiden. Reklamasjoner skal v{re rengjort og t|rre f|r retur.
Aalesund Oljeklede AS forbeholder seg retten til } reparere eller } bytte plagget etter eget skj|nn.
Aalesund Oljeklede AS fraskriver seg ansvaret for reklamasjoner som m}tte oppst} p} grunn av feil
anvendelse, vask eller vedlikehold.
*
Vi tar forbehold om evt. trykkfeil.
107