Page 106 - Aalesund Oljeklede

Vask og
vedlikehold
Vask og vedlikehold
Alle plagg har en vaskeanvisning og anbefaling om vedlikehold som det er viktig } f|lge n|ye. Regel-
messig skifte og vask av bekledning reduserer akkumulert smuss og |ker levetiden.
Regnt|y
Det er viktig } skylle regnt|yet for smuss og skitt etter bruk. Dyrefett, plantefett, pelagisk fett og
andre oljer, m} skylles bort med lunkent s}pevann for } hindre at plaggene blir stive og sprekker i
vask. Kjemikalier m} ogs} skylles med lunkent s}pevann for } hindre gjennombrudd i plagget.
Arbeidst|y
V{r spesielt oppmerksom p} at t|y i fluoriserende materiale kan bli misfarget og miste sin funksjon
dersom vaskeanvisningen ikke f|lges. Dette gjelder ogs} for arbeidst|y som blir skitne og kan f}
redusert beskyttelse.
V{r ogs} oppmerksom p} at noe arbeidst|y kan miste sin funksjon ved bruk av skyllemiddel.
Ved bruk av t|rketrommel, ta ut kl{rne straks de er t|rre.
Vaskeprosedyre for vasking i trommelmaskiner
Sortering:
det skal sorteres etter stoffkvalitet og skittenhetsgrad
Vannstand:
konvensjonelle vaskemaskiner badforhold ca. 1:12
Fyllingsgrad:
ikke mer enn 3/4full vaskemaskin
Vasketemperatur: opptil 60?c
Vaskeprogram
T
rinn
P
rosess
T
id
/
min
1
F
orskyll
kaldt
vann
3-4
2
F
orvask
60
oC
10-15
3
L
av
sentrifugering
1-2
4
H
ovedvask
opp
til
60
oC
med
gradvis
nedkj|ling
f|r
1.
skylling
10-15
5
L
av
sentrifugering
2-3
6
S
kylling
varmt
vann
deretter
kaldt min
. 3-4
ganger
L
av
sentrifugering mellom
hver
skylling
a
3-4
a
1-2
7
H
|y
sentrifugering
-
kontroller
restfuktighet
6-8
.
Dosering av vaskemiddel i rett mengde til korrekt pH-omr}de p} 10,6-11,0.
.
Syring kun ned til pH 7 dersom pH i r}vann er h|y.
.
Bruk ikke lut, klor eller peroksyd som tilsetnings middel.
.
Forsiktig bruk av skyllemiddel
T|rking i trommel
T|rketemperatur: 60oC
Restfuktighet:
ca.10%
Restfuktighet i plagg regnes i enkelt stofflag.
Styring og kontroll av t|rkeprosessen er sv{rt viktig. Innbl}sningsluft m} styres slik at
plaggtemperatur ikke overstiger 60oC.
Vaskerier som ikke har godt nok utstyr til } styre restfuktighet, b|r foreta m}linger og
beregning av % fuktighet i plagg.
Krav til krymp
I f|lge fors|k utf|rt av v}r stoffleverand|r (p} laboratorium) skal artikler i FR polyester/bomull ikke
krympe mer enn ca. 5% i lengde etter 50 gangers vask ved 60oC.
106
Arbeidst|y i flammehemmet bomull og bomull/polyester
,
er produkter som krever spesielle
prosedyrer for vask- eller vedlikehold. Se under for n{rmere informasjon.